Tuyển thủ LPL lên trang bị không khác gì phá game, khán giả nghi ngờ chỉ biết bắt chước
Trò chơi
Tuyển thủ LPL lên trang bị không khác gì phá game, khán giả nghi ngờ chỉ biết bắt chước

Tuyển thủ LPL bị khán giả phát hiện lên trang bị một cách thiếu hiểu biết.