Tiết lộ bình luận cuối cùng của tác giả Dragon Ball Akira Toriyama
Trò chơi
Tiết lộ bình luận cuối cùng của tác giả Dragon Ball Akira Toriyama

Trước khi qua đời, tác giả Akira Toriyama đã có những lời cuối cùng nói về anime sắp ra mắt Dragon Ball DAIMA.