Thêm một siêu phẩm thế giới mở chuẩn bị ra mắt, là sự kết hợp giữa Palworld cùng Genshin Impact
Trò chơi
Thêm một siêu phẩm thế giới mở chuẩn bị ra mắt, là sự kết hợp giữa Palworld cùng Genshin Impact

Có quá nhiều lý do để hy vọng vào sự thành công của tựa game này.