Thêm PvP vào Genshin Impact - cuộc tranh cãi không có hồi kết
Trò chơi
Thêm PvP vào Genshin Impact - cuộc tranh cãi không có hồi kết

PvP có thể không phải là trọng tâm trong lối chơi của Genshin Impact nhưng nếu thêm vào, miHoYo hoàn toàn có khả năng hưởng lợi.