T1 có thể chính là "chân mệnh thiên tử" của MSI 2024, địa điểm thi đấu nói lên tất cả
Trò chơi
T1 có thể chính là "chân mệnh thiên tử" của MSI 2024, địa điểm thi đấu nói lên tất cả

MSI 2024 có thể sẽ là nơi chứng kiến T1 lên ngôi MSI một lần nữa.