Tác giả Bleach chia sẻ về sự ra đi của Akira Toriyama
Trò chơi
Tác giả Bleach chia sẻ về sự ra đi của Akira Toriyama

Akira Toriyama đã ảnh hưởng rất lớn đến nhiều tác giả manga, trong đó có Tite Kubo.