Sự nghiệp làm game lẫy lừng của cố tác giả Dragon Ball
Trò chơi
Sự nghiệp làm game lẫy lừng của cố tác giả Dragon Ball

Ông Akira Toriyama, người sáng tạo ra series truyện tranh đình đám Dragon Ball vừa qua đời do đột quỵ.