Raditz ít xuất hiện nhưng vẫn là phản diện quan trọng của Dragon Ball vì lý do này
Trò chơi
Raditz ít xuất hiện nhưng vẫn là phản diện quan trọng của Dragon Ball vì lý do này

Raditz là anh trai ruột của Goku, cũng là con của Bardock và Gine.