Ra cập nhật mới làm "hỏng" luôn máy game thủ, NPH vẫn bàng quan như không
Trò chơi
Ra cập nhật mới làm "hỏng" luôn máy game thủ, NPH vẫn bàng quan như không

Có lẽ chẳng ai ngờ được NPH game này lại đưa ra lý do khó đỡ như vậy.