Rộ tin đồn miHoYo đang “rục rịch” phát triển một nền tảng riêng, gộp tất cả các bom tấn về chung một cilent
Trò chơi
Rộ tin đồn miHoYo đang “rục rịch” phát triển một nền tảng riêng, gộp tất cả các bom tấn về chung một cilent

Những thông tin về nền tảng này vẫn còn rất “mù mờ” ở thời điểm hiện tại.