Phần mở đầu anime One Piece tiết lộ sự phản bội gây sốc từ 17 năm trước
Trò chơi
Phần mở đầu anime One Piece tiết lộ sự phản bội gây sốc từ 17 năm trước

Đoạn nhạc mở đầu One Piece đã tiết lộ một tình tiết chính xoay quanh sự phản bội của một nhân vật nổi tiếng, rất lâu trước khi nó thực sự xảy ra trong manga.