One Punch Man sử dụng một kỹ thuật trong Naruto theo cách đáng sợ hơn
Trò chơi
One Punch Man sử dụng một kỹ thuật trong Naruto theo cách đáng sợ hơn

One Punch Man đã cho thấy khả năng sử dụng huyễn thuật đáng sợ của thủ lĩnh Làng Ninja.