One Piece xác nhận khoảnh khắc huy hoàng của Luffy trên đảo Egghead
Trò chơi
One Piece xác nhận khoảnh khắc huy hoàng của Luffy trên đảo Egghead

Nội dung của One Piece chương 1106 cuối cùng cũng đã được tiết lộ và cho thấy khoảnh khắc huy hoàng của Luffy trên đảo Egghead.