One Piece: Saturn là kẻ yếu nhất trong Ngũ Lão Tinh?
Trò chơi
One Piece: Saturn là kẻ yếu nhất trong Ngũ Lão Tinh?

Với thiên hướng sử dụng lại các điểm cốt truyện trong nhiều saga của Eiichiro Oda, có thể có một số gợi ý ẩn giấu về vị thế của Saturn trong các Ngũ Lão Tinh.