Những cái tên "thuần" vật lý đáng để chơi nhất trong Genshin Impact, bỏ qua mọi phản ứng nguyên tố
Trò chơi
Những cái tên "thuần" vật lý đáng để chơi nhất trong Genshin Impact, bỏ qua mọi phản ứng nguyên tố

Đây là những nhân vật Genshin Impact bỏ qua mọi phản ứng nguyên tố.