Những bộ anime nổi tiếng giờ không ai còn nhớ?
Trò chơi
Những bộ anime nổi tiếng giờ không ai còn nhớ?

Có nhiều bộ anime từng vô cùng nổi tiếng nhưng sau này lại không còn được nhắc đến nhiều nữa.