Ngán ngẩm TikToker đến đánh giá sản phẩm, PewPew lên hẳn clip hơn 6 phút nói rõ quan điểm
Trò chơi
Ngán ngẩm TikToker đến đánh giá sản phẩm, PewPew lên hẳn clip hơn 6 phút nói rõ quan điểm

PewPew không vui khi sản phẩm của mình bị đem ra gây tranh cãi.