Naruto: Thành tựu vĩ đại nhất của mỗi Hokage làng Lá
Trò chơi
Naruto: Thành tựu vĩ đại nhất của mỗi Hokage làng Lá

Hokage chắc chắn là những trụ cột cơ bản trong vũ trụ Naruto. Họ không chỉ là những ninja đặc biệt, mà còn là những nhà lãnh đạo có tầm nhìn, những người đã hướng dẫn Làng Lá hướng tới một tương lai thịnh vượng.