Naruto: Hầu như tất cả các hậu duệ của Hokage đều gặp phải vấn đề này
Trò chơi
Naruto: Hầu như tất cả các hậu duệ của Hokage đều gặp phải vấn đề này

Trở thành Hokage đứng đầu 1 làng sẽ có rất nhiều áp lực và trách nhiệm phải mang theo.