Liên tục bị réo tên trong drama MC, Minh Nghi "nổi đóa" lên tiếng thẳng
Trò chơi
Liên tục bị réo tên trong drama MC, Minh Nghi "nổi đóa" lên tiếng thẳng

MC Minh Nghi "nửa đùa nửa thật" liên quan đến drama MC.