Keria thừa nhận sự thật "cay đắng" về meta hiện tại, có thể đây là nguyên nhân cho thất bại của T1
Trò chơi
Keria thừa nhận sự thật "cay đắng" về meta hiện tại, có thể đây là nguyên nhân cho thất bại của T1

Keria có tiết lộ đặc biệt về lối chơi hiện tại.