Keria lập chiến tích mới trong trận thắng của T1, fan ví như vô địch CKTG
Trò chơi
Keria lập chiến tích mới trong trận thắng của T1, fan ví như vô địch CKTG

Chiến tích của Keria trong trận T1 thắng KT được ví như vô địch CKTG.