Keria hé lộ bí mật đằng sau chiến thuật của T1, khán giả liên tưởng ngay đến CKTG 2023
Trò chơi
Keria hé lộ bí mật đằng sau chiến thuật của T1, khán giả liên tưởng ngay đến CKTG 2023

T1 có thể đang đi theo con đường tương tự CKTG 2023.