Jujutsu Kaisen xác nhận sự trở lại của Gojo Satoru
Trò chơi
Jujutsu Kaisen xác nhận sự trở lại của Gojo Satoru

Đoạn kết thúc chương 260 của Jujutsu Kaisen đã xác nhận sự trở lại của Gojo Satoru.