Jujutsu Kaisen chương 257 tiết lộ mối liên hệ giữa Yuji và Sukuna
Trò chơi
Jujutsu Kaisen chương 257 tiết lộ mối liên hệ giữa Yuji và Sukuna

Jujutsu Kaisen chương 257 đã giải quyết một trong những bí ẩn lớn nhất trong câu chuyện, vì nó tiết lộ mối liên hệ giữa Yuji và Sukuna.