Hunter x Hunter: Đây có lẽ là nhân vật khiến fan cảm thấy thất vọng nhất
Trò chơi
Hunter x Hunter: Đây có lẽ là nhân vật khiến fan cảm thấy thất vọng nhất

Mặc dù là 1 Thợ săn huyền thoại và nổi tiếng, nhưng nhân vật này lại bỏ bê gia đình và không hoàn thành trách nhiệm của người cha.