HLV KkOma không chỉ "lên dây cót tinh thần" mà T1 thực sự có thể đánh bại Gen.G nếu gặp lại?
Trò chơi
HLV KkOma không chỉ "lên dây cót tinh thần" mà T1 thực sự có thể đánh bại Gen.G nếu gặp lại?

T1 liệu có cơ hội nào trước Gen.G nếu gặp lại?