Hình ảnh thử nghiệm Naraka: Bladepoint Mobile được cho sẽ đẹp như trên PC?
Trò chơi
Hình ảnh thử nghiệm Naraka: Bladepoint Mobile được cho sẽ đẹp như trên PC?

Phiên bản di động của Naraka: Bladepoint có rất nhiều điểm khác biệt.