Hình ảnh "nhạy cảm" bị lan truyền chóng mặt, Mai Dora kêu gọi CĐM "giải cứu"
Trò chơi
Hình ảnh "nhạy cảm" bị lan truyền chóng mặt, Mai Dora kêu gọi CĐM "giải cứu"

Hình ảnh meme của mình bắt đầu có những biến tướng không hay, Mai Dora nhờ cậy cư dân mạng.