Fan LPL chỉ ra nhà vô địch CKTG tệ bậc nhất lịch sử, yêu cầu giải tán ngay lập tức
Trò chơi
Fan LPL chỉ ra nhà vô địch CKTG tệ bậc nhất lịch sử, yêu cầu giải tán ngay lập tức

Không phải DRX, đây mới là nhà vô địch CKTG bị khán giả cho là tệ bậc nhất lịch sử.