Fan LCK công bố bảng xếp hạng như "xúc phạm T1" nhưng nhìn vị trí của VCS mới đáng bức xúc
Trò chơi
Fan LCK công bố bảng xếp hạng như "xúc phạm T1" nhưng nhìn vị trí của VCS mới đáng bức xúc

Nhiều fan LCK có vẻ như đang đánh giá hơi chủ quan về T1 và VCS.