Faker "nổi đóa" ngay trong đêm giao thừa, phán thẳng một câu với các đồng đội trong rank
Trò chơi
Faker "nổi đóa" ngay trong đêm giao thừa, phán thẳng một câu với các đồng đội trong rank

Đêm giao thừa nhưng các đồng đội của Faker cũng không để anh được thoải mái.