Dragon Ball Super chương 103: Hé lộ toàn bộ sức mạnh của Gohan Beast?
Trò chơi
Dragon Ball Super chương 103: Hé lộ toàn bộ sức mạnh của Gohan Beast?

Chương 103 của Dragon Ball Super hứa hẹn sẽ hấp dẫn, đó thậm chí có thể là tác phẩm cuối cùng mà Toriyama trực tiếp chạm tay vào.