Chứng kiến T1 phục thù HLE, fan nài nỉ một điều quan trọng để đội nhà thắng được Gen.G
Trò chơi
Chứng kiến T1 phục thù HLE, fan nài nỉ một điều quan trọng để đội nhà thắng được Gen.G

Có lẽ không chỉ fan T1 mà ai cũng nhận thấy được sự thật này.