Chính sách của LCK có thể là một phương án cứu cánh cho tình hình của VCS hiện tại
Trò chơi
Chính sách của LCK có thể là một phương án cứu cánh cho tình hình của VCS hiện tại

BTC VCS và Riot có thể vận dụng một số chính sách của LCK.