Chán làm tuyển thủ, cựu vương CKTG chuyển nghề review đồ ăn, bị chủ quán "tác động vật lý"
Trò chơi
Chán làm tuyển thủ, cựu vương CKTG chuyển nghề review đồ ăn, bị chủ quán "tác động vật lý"

Anh chàng tuyển thủ nổi tiếng rơi vào cuộc ẩu đả với hậu quả đáng tiếc.