Canyon tiết lộ chính Chovy đã "đọc vị" hoàn toàn T1 trong lựa chọn quan trọng ở trận chung kết LCK
Trò chơi
Canyon tiết lộ chính Chovy đã "đọc vị" hoàn toàn T1 trong lựa chọn quan trọng ở trận chung kết LCK

Chovy dường như đã hiểu quá rõ chiến thuật, các lượt cấm chọn của T1.