Boruto tiết lộ sức mạnh thực sự của phản diện mới Jura
Trò chơi
Boruto tiết lộ sức mạnh thực sự của phản diện mới Jura

Jura có sức mạnh của Rinnegan, chakra của Thập Vĩ, Mộc độn, và có lẽ còn nhiều thứ khác nữa.