Boruto Two Blue Vortex ngụ ý rằng Himawari sẽ mạnh hơn Naruto
Trò chơi
Boruto Two Blue Vortex ngụ ý rằng Himawari sẽ mạnh hơn Naruto

Những bí ẩn về sức mạnh tiềm ẩn bên trong Uzumaki Himawari đang dần được làm sáng tỏ.