Bom tấn gacha mới xuất hiện trang web giả mạo, fan chỉ thầm cười vì quá “nghiệp dư”
Trò chơi
Bom tấn gacha mới xuất hiện trang web giả mạo, fan chỉ thầm cười vì quá “nghiệp dư”

Rất nhiều kẻ gian đang cố tìm cách trục lợi từ sức nóng của bom tấn này.