Ba tựa game có điểm số cao nhất trong năm 2024, Palworld và Helldivers nằm ngoài danh sách
Trò chơi
Ba tựa game có điểm số cao nhất trong năm 2024, Palworld và Helldivers nằm ngoài danh sách

Sau quý đầu tiên của năm 2024, đã có không ít tựa game nhận được những điểm số ấn tượng.