Bị đồn đem chuyện tình cảm ra "câu view", vua án phạt Zeros quyết một lần nói hết
Trò chơi
Bị đồn đem chuyện tình cảm ra "câu view", vua án phạt Zeros quyết một lần nói hết

Cựu tuyển thủ VCS khẳng định sự thật về chuyện tình cảm cá nhân.