Bản phân cảnh của Oda giải thích vị trí One Piece Film: Red so với dòng thời gian của manga
Trò chơi
Bản phân cảnh của Oda giải thích vị trí One Piece Film: Red so với dòng thời gian của manga

Trong One Piece Film: Red, chúng ta thấy Luffy ở dạng mạnh nhất - Gear 5, thứ mà đáng nhẽ chỉ xuất hiện sau các sự kiện trong arc Wano.