Assassin's Creed Nhật Bản được xác nhận, ra mắt tháng 11 năm nay
Trò chơi
Assassin's Creed Nhật Bản được xác nhận, ra mắt tháng 11 năm nay

Cuối cùng sau nhiều đồn đoán, phiên bản mới của Assassin's Creed cũng đã được Ubisoft xác nhận.