Điểm số Dragon's Dogma 2: Đại phá các bảng xếp hạng
Trò chơi
Điểm số Dragon's Dogma 2: Đại phá các bảng xếp hạng

Dragon's Dogma 2 đang đại phá các bảng xếp hạng với điểm số cao chót vót.