Đây mới là sai lầm chí mạng của T1 khi đối đầu Gen.G, chuỗi trận bất bại đã tố cáo tất cả
Trò chơi
Đây mới là sai lầm chí mạng của T1 khi đối đầu Gen.G, chuỗi trận bất bại đã tố cáo tất cả

Chính chuỗi trận bất bại của T1 trước khi đối đầu với Gen.G ở lượt về đã chỉ ra sai lầm chí mạng của Faker và các đồng đội.