Đây là lý do khiến chúng ta không còn thấy kiểu chạy ninja ở Boruto
Trò chơi
Đây là lý do khiến chúng ta không còn thấy kiểu chạy ninja ở Boruto

Trong vũ trụ Naruto từng có 1 kiểu chạy độc nhất vô nhị. Nhưng tại sao trong Boruto không còn thấy nữa?