Á quân CKTG chuẩn bị mất thêm nhân sự dù năm 2024 còn chưa kết thúc
Trò chơi
Á quân CKTG chuẩn bị mất thêm nhân sự dù năm 2024 còn chưa kết thúc

Màn thể hiện nghèo nàn ở Mùa Xuân 2024 đang ảnh hưởng đến đội tuyển này.