Trạm cứu hộ trái tim tập 21: Nghĩa phát điên vì ghen Hà có thai với Vũ
Phim
Trạm cứu hộ trái tim tập 21: Nghĩa phát điên vì ghen Hà có thai với Vũ

Cho rằng Hà có bầu với Vũ trong một chuyến hai người đi công tác, Nghĩa ghen tới phát điên, lao vào đánh Vũ.