Trạm cứu hộ trái tim - Tập 8: Nghĩa đưa mẹ con An Nhiên giới thiệu với bà Xinh
Phim
Trạm cứu hộ trái tim - Tập 8: Nghĩa đưa mẹ con An Nhiên giới thiệu với bà Xinh

Trong tập mới nhất Trạm cứu hộ trái tim, Nghĩa đưa mẹ con An Nhiên tới gặp bà Xinh và giới thiệu đây là gia đình đích thực của mình.